Privacy

I. INLEIDING

Bij Compagnie S hechten wij veel belang aan uw persoonlijke gegevens. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Compagnie S. Compagnie S is een danscompagnie die wekelijks danslessen inricht.  

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Compagnie S verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Compagnie S, neem dan gerust contact op!

info@compagnie-s.be

Kruisstraat 153 

9090 Melle

BTW nr: BE0635938136 

Compagnie S is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Sophie Govaert.

II. DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Compagnie S Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Compagnie S via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

III. ONTVANGERS

De gegevens die Compagnie Sontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Danspunt

De verzekering wordt afgesloten via Danspunt.  Zij ontvangen jouw naam, geboortedatum en adres.  Op het moment dat jij je inschrijft voor een dansjaar, wordt jouw naam, adres, geboortedatum automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Danspunt.

02. Social Media

Op regelmatige basis worden er foto’s gedeeld op social media platforms zoals Instagram, Facebook, LinkedIn.  Op het moment dat jij je inschrijft voor een dansjaar, wordt jouw naam en foto gebruikt voor deze doeleinden.  Indien je dit niet wil, dien je dit uitdrukkelijk te melden via info@compagnie-s.be

IV. OPSLAG PERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Compagnie S, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het aanvragen van je verzekering

Jouw naam, adres en geboortedatum wordt een volledig dansjaar bijgehouden door Danspunt.  

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Compagnie S via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

V. BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Compagnie S of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar VersGemerkt. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

VI. JOUW RECHTEN 

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Compagnie S vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Compagnie S. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Compagnie S. 

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Compagnie S vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit, als je vindt dat Compagnie S niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.  Dit kan via deze link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Compagnie S jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@compagnie-s.be. 

VII. PLICHTEN

Compagnie S verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten.  Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Compagnie S de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Compagnie S met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Compagnie S behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Compagnie S dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Compagnie S te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@compagnie-s.be

Kruisstraat 153 

9090 Melle

BTW nr: BE0635938136